Ketterän johtamisen työkalu

Powermemo-Integration

Powermemo on täysin turvallinen ketterän johtamisen pilvipalvelu, joka on suunniteltu liiketoiminnasta vastaaville johtajille ja päälliköille. Powermemo perustuu sisäiseen verkostojohtamisen ja päätöksenteon malliin (Finnish Patent and Registration Office IPR no. 11296), joten siinä on huomioitu kaikki liiketoiminnan johtamiseen liittyvät näkökulmat –strategiatyössä, operaatioissa ja projekteissa.

 

Agile Business Management Toolset

Näet yhtäaikaa ison kuvan liiketoiminnastasi ja sen kuinka ihmiset työskentelevät tavoitteiden eteen – mutta teet samalla myös korjaavat toimenpiteet

 • Strategiset (pitkän aikavälin) ja operatiiviset (lyhyen aikavälin) tavoitteet.
  • Voit asettaa projekti- ja työpakettikohtaisesti sekä kiinteämmät pitkän ajan tavoitteet ja nopeammin muuttuvat lyhyen ajan tavoitteet.
  • Ohjaat toimintaa näköpiirissä olevien tavoitteiden mukaan, mutta näet koko ajan kuinka pitkän ajan tavoitteet ovat täyttymässä.
  • Voit mukauttaa tavoitteiden asetuksen käytettävissä olevaan aikaan nähden.
 • Automaattinen edistymisen seuranta: useita eri vaihtoehtoja kuten perustuen tehtävien valmistumiseen tai liiketoimintatavoitteiden saavuttamisasteeseen.
 • Statuksen hallinta: varoitusrajat ja hälytysrajat.
 • Räätälöitävissä oleva johdon kojelauta.
  • Omat projekti/työaluekohtaiset avainluvut (KPI’s) ja poikkeamat.
  • Projektikohtaiset/työaluekohtaiset vaiheet (KANBAN, QGATES).
  • Omat tietoalkiot: Esim. työtunnit, toteutumat, estimaatit, luokittelulistat, päivämäärät, poikkeamat.
  • Virtuaaliset tietoalkiot: lasketaan esimerkiksi muista järjestelmistä tulleista avainluvuista.
  • Rajoittamaton määrä näkymiä, sarakelajittelu, summat, keskiarvot, alisummaus.
  • Historiatiedot.
  • Räätälöity henkilökojelauta. Henkilötasoinen yhteenveto meneillään olevista töistä, myöhästymisistä sekä valmistuneista töistä. Pääsy tarvittaessa henkilön omaan työlistaan (vain yhteisissä työtiloissa).
 • Automaattinen statusanalyysi ja poikkeamiin liittyvät ehdotukset korjaavista toimenpiteistä (aika, laajuus, resurssit).
 • Kojelaudan tietoihin liittyvä tietojen haku (API)

Lisäominaisuuksia:

 • Osaamisen hallinta: etsi missä on parasta osaamista projektillesi
 • Räätälöitävät liittymät olemassa oleviin järjestelmiin (CRM, Osto, projektit, jne)

note-tool

Päätöksistä toimenpiteisiin – heti!

 • Älykäs dokumentointityökalu (Memo), jolla palaverin aikana ja dokumentin sisällä määrittelet tehtävät ja vastuut, päätökset ja ideat. Ei enää kokouksen jälkeistä tehtävien jakamista!
 • Voit automaattisesti jakaa saman tehtävän useille henkilöille omina suoritteinaan. Erittäin kätevä, kun haluaa varmistaa vaikkapa tiimikohtaisen palautteen strategiasta.
 • Virtuaali-ihmiset: Voit luoda tehtäviä, projekteja ja vastuita ilman että kutsut henkilöitä mukaan. Todella toimiva ominaisuus, kun tiedät mitä tehdään, mutta et tiedä vielä kuka tekee.
 • Toimenpiteet, ideat, päätökset, ongelmat.
 • Kalenteriliittymä (iCAL) sähköpostin liitteessä. Esimerkiksi työpajaa varten.
 • Automaattinen varmistus: memo on aina talletettuna palvelimelle. Voit menettää yhteyden tai laitteesi ja voit turvallisesti jatkaa siitä mihin jäit.
 • Jakaminen: tehtävät ja vastuut siirtyvät automaattisesti oikeille henkilöille, oikeisiin hankkeisiin ja oikeaan aikaan. Voit jakaa luodun memon osallistujille mutta myös ulkopuolisille henkilöille tarvittaessa.

Lisäominaisuuksia:

 • Yhtiökohtaiset Memo-templatet
 • Integrointi muihin työkaluihin

task_icon

Liitä tehtävät ja työprosessit automaattisesti tavoitteisiin.

 • Voit määrittää tehtävälle sekä vastuullisen että henkilön, joka vastaanottaa tai odottaa tehtävän valmistumista.
 • Tehtäviä voidaan osoittaa yksittäisille henkilöille, tiimeille tai virtuaalikäyttäjille. Henkilöille menee automaattinen sähköpostiviesti tehtävän annosta.
 • Automaattinen varmistus – tehtävää kirjoittaessa kaikki tieto tallennetaan automaattisesti palvelimelle. Et menetä kirjoittamaasi missään tilanteessa.
 • Voit kirjoittaa tehtäviä dokumentin (Memo) sisälle ja pääset tehtävästä suoraan tarkastelemaan muistiota, jossa tehtävä luotiin.
 • Aikataulut ja valmistumispäivämäärät.
 • Tehtävät ilman päivämäärää. Voit luoda “roikkuvia” tehtäviä ja muistilistoja.
 • Oletusarvoiset tehtävätyypit: toimenpiteet, ideat, ongelmat, päätökset.
 • Tehtävien statukset: meneillään, myöhässä, valmistunut.
 • Tehtävien siirto työalueista toisiin.
 • Tiedostojen liittäminen tehtäviin. Voit ladata Powermemoon tiedostoja ja/tai voit linkittää olemassaolevasta tiedostojärjestelmistä ((Dropbox, Google Drive Office365, Sharepoint, XFiles).
 • Tehtäviin liittyvä kommentointi ja keskustelu (ilmoitukset sähköpostin välityksellä).
 • Tehtävien laadun arviointi. Voit keskustelussa arvioida mitä ongelmia mahdollisesti tehtävään liittyy (laajuus, aikataulu, seuraukset, roolit ja vastuut, hyödyt, resurssit).
 • Tehtävälistojen muokkaaminen: voit suodattaa työtilassa tehtäviä henkilöiden, tiimien, virtuaalikäyttäjien ja työpakettien perusteella.
 • Henkilökohtainen työlista (Mywork), jossa näkyy omat tehtävät ja sellaiset työt, joita odotat muiden tekevän sinulle. Voit suodattaa omalla vastuulla olevat tai ne, joita muiden tulee tehdä.
 • Oikopolut työtiloihin ja memohin. Keskustelu mahdollista tehtäväkohtaisesti.
 • Tehtäväkokonaisuuksien suodattaminen kiireellisyyden ja tehtävätyyppien mukaan.
 • Automaattiset sähköpostilähetykset tehtävien annon ja keskustelujen yhteydessä.
 • Ulkopuolisten henkilöiden mukaanotto tehtäviin ja kommentointiin. Voit “porata reiän” työtilaasi ja tiettyyn tehtävään ja jakaa sen ulkopuolisille ihmisille esimerkiksi kommentointia varten.
 • Työkuorman seuranta. Voit tarkastella ihmisten (ml. omasi) työkuormajakaumaa – projekteittain, työpaketittain, henkilöittäin ja tiimeittäin. Tehtävien syötön yhteydessä saat heti tiedon siitä, mikä ko. henkilön kuorma on.
 • Suorituskyky- ja edistymisen historiagraafit: Saat selville kuinka tehtäviä valmistuu, myöhästyy tai on meneillään. Viimeisen kuukauden aikana, 3 kuukauden aikana tai vuoden aikana.
 • Hakukone: hakukenttä aina saatavilla, ja voit hakea kaikkialta tai vain esimerkiksi tietystä aihekokonaisuudesta.
 • Tagit: voit “tägittää” mitä tahansa tietoja laittamalla t:. Näin voit korvamerkitä esimerkiksi PRIO1 asiat.

Lisäominaisuuksia:

 • Käyttäjäkohtaiset tehtävätyypit.
 • Personoidut arviointi/kyselyt esimerkiksi meneillään olevaan projektiin liittyen
  Tehtävä-templatet (esim. henkilön perehdyttämisprosessi, standariprojektivaiheet asiakashankkeissa jne.)

Hallitse verkostoprojekteja helposti


Hallitse verkostoprojekteja helposti

 • On-line työtilat projekteille ja projektikokonaisuuksille.
 • Rajoittamaton määrä työpaketteja työtilassa (Työpaketti on “aliprojekti” tai “alikansio” työtilassa.)
 • Edistymisen tilanne (Progress %) työpakettikohtaisesti ja yhteenvetona työtilatasolla.
 • Vaiheistus: oletus (ei aloitettu, meneillään, odotetaan, valmistunut)
 • Räätälöidyt vaiheet: voit rakentaa oman “suppilon” KANBAN, Ggate tms. Eri verkostoissa sinulla voi olla erilaisia vaiheistuksia – vaikkapa tuotekehityksellä omansa, IT projekteilla omansa jne.
  Räätälöidyt tietokentät.:voit lisätä rajoittamattoman määrän tietokenttiä ja luokittelulistoja työpaketteihin. Vaikkapa tilausten lukumäärä, tehdyt tunnit, arvioitu myynti, markkina-alueet, tuoteryhmät jne.
 • Gantt-esitys aikajanalla.
 • Edistymiskartta (ns. Pallokartta) työpakettien tilanteesta suhteessa arvioituun valmistumispäivämäärään.
 • Projektikokonaisuus/aliprojektitasoinen työkuorma (jakauma kuinka paljon myöhässä, mitä tänään tehtävänä, viikon päästä, kuukauden sisällä ja siitä edespäin.
 • Rajoittamaton määrä verkostoja (Verkosto on mikä tahansa aihekohtainen kokonaisuus, jonka alle muodostetaan työtiloja. Yksi verkosto voi olla vaikkapa kaikki projektit tai (pienen) yrityksen toiminnot (lakiasiat, tuotekehitys, jory-työskentely) tai kaikki alihankkijat.
 • Rajoittamaton mahdollisuus kutsua henkilöitä (sisäisiä ja ulkoisia). (Sopimus Enterprise)
  Sisäänrakennettu uusien ihmisten kutsuminen sähköpostilla.
 • Ihmisten poistaminen ja tehtävien siirtäminen henkilöltä toiselle.
 • Tiimien hallinta: tiimissä voi olla useita ihmisiä, tiimit voivat kuulua eri työalueisiin ja tiimeille voidaan määrätä vastuita ja tehtäviä.
 • Virtuaali-ihmiset: Voit luoda tehtäviä, projekteja ja vastuita ilman että kutsut henkilöitä mukaan. Todella toimiva ominaisuus, kun tiedät mitä tehdään, mutta et tiedä vielä kuka tekee.
 • Aktiviteettiloki: Näet mitä työtilassa ja verkostossasi on viimeksi tapahtunut.
 • Kommentointi ja keskustelu: voit keskustella tehtävätasolla, työpakettitasolla tai työtilatasolla. Myös tiedostoihin liittyy kommentointi ja keskustelu.
 • Voit “porata reiän” ulkopuolisille ihmisille kommentointia varten. Jakaa linkin vaikkapa intranetissä ja sulkea sen kun kommentit on saatu.
 • On-line arviointi keskustelun yhteydessä. Voit merkata punaisella jos asia on kiireellinen, laatupoikkeamia, ei onnistu aikataulussa jne.

Lisäominaisuuksia

 • Integraatiot muihin järjestelmiin.

Liitä tiedostojärjestelmäsi, kalenterisi ja sähköpostisi suoraan Powermemoon

Liitä tiedostojärjestelmäsi, kalenterisi ja sähköpostisi suoraan Powermemoon

 • Tiedostojen lataaminen, korvaaminen, poistaminen.
 • Tiedostojen kommentointi ja arviointi (assessment).
 • Ulkopuolisten ihmisten kommentointi: voi “porata reiän” tiedostoon ja jakaa sen kommentoitavaksi ulkopuolisille ja kommenttien jälkeen sulkea linkin.
 • Linkittäminen (url): linkitä olemassa olevista järjestelmistä tiedosto suoraan (Tehtävät, Memot, Kommentit, Tekstikentät). Dropbox, Google Drive, Office365, Sharepoint, Onedrive, MFiles.
 • Tiedostokansiot työpaketteina.
 • Linkitä tiedostot ja tehtävät toisiinsa. Kun luot tehtävän, voit linkittää siihen joko Powermemossa jo olevan tiedoston tai ulkoisen tiedoston. Näin tehtävien valmistuminen ohjaa dokumentteja eikä päinvastoin.
 • Hakukone.
  • Erilaiset hakukategoriat.
  • Tiedostot, Memot, Tehtävät, Työpaketit, Työalueet, Kaikki.
 • Sähköpostiyhteys: tehtävien annon yhteydessä, kommentoinnissa, roolituksissa jne. Voit ottaa tarvittaessa pois päältä.
 • iCAL kalenteristandardi: Google, Outlook, Mac/Apple, Notes, etc. Esimerkiksi jos tehtävänä on soittaa tärkeälle asiakkaalle, niin voit sähköpostiohjelmassasi painaa iCal-liitetty ja valita sieltä sen kalenterin mihin haluat tapahtuman sijoitettavan.

Lisäominaisuuksia:

 • Tiedostojärjestelmän syväintegrointi (räätälöinti)
 • Tiedostojen versionhallinta, arkistointi

Keskustele, arvioi ja laita toimeksi

Keskustele, arvioi ja laita toimeksi

 • Powermemo-muistio, jota käytät kaikissa kokouksissa ja työpajoissa ja jossa on automaattinen tehtävien ohjaus henkilöille, tiimeille, ja projekteille.
 • Kommentoi ja anna palautetta tehtäviin, työalueisiin, projekteihin ja tiedostoihin liittyen
 • Arvioi systemaattisesti tehtävien ja tiedostojen hyvyyttä, laatua ja ongelmia.
 • Ota asiakkaat (sisäiset/ulkoiset) kommentoimaan projektiin liittyviä tehtäviä ja tuotoksia ilman että joudut tekemään uusia/erillisiä työtilajoa. Nopea menetelmä esimerkiksi prosessikehityshankkeissa tai organisaation uudistamishankkeissa.
 • Automaattinen sähköposti-ilmoitusjärjestelmä: tehtävien anto, kommentointi, tiedostot jne.
 • Tiedostojen avaaminen automaattisesti sähköpostin sisältä.
 • Reaaliaikainen aktiviteetti-loki siitä, mitä ihmiset tekevät eri verkostoissasi ja projekteissasi.
 • Kalenteri-integraatio yhteisiin kalentereihin.

Lisäominaisuuksia:

 • SMS-viesti/WhatsApp-integraatio
 • Asiakaskohtaiset viestityypit
 • Data import/export
 • API

Tilien ja käyttäjien hallinta sekä on-line tuki

Tilien ja käyttäjien hallinta sekä on-line tuki

 • Online rekisteröinti.
 • Oman profiilin hallinta.
 • Maksujen hallinta kk (jos käytössä verkkomaksaminen). Lisenssien lisääminen ja vähentäminen.
 • Tilin lakkauttaminen ja uudelleen aktivointi.
 • Käyttäjähallinta. Omistajat ja tavalliset käyttäjät. Käyttäjien aktivointi/de-aktivointi verkosto- ja työtilakohtaisesti.
 • Online help-desk (9-17)

Lisäpalvelut:

 • Räätälöity käyttäjätuki.

security

Turvallinen, erittäin toimintavarma ja skaalautuva pilvipalvelu (ote palvelusopimuksesta)

 • User IDs and password are managed by the Supplier’s administrators of the Powermemo Services and may only be accessed and managed by persons who need to know such information for performing their duties.
 • The Supplier is using and running industry standard methods and programs to prevent viruses, worms, Trojan horses and other harmful computer code from Powermemo Services. Powermemo Services use Heroku/Amazon fully secured virtual services. Data link between Client (Browser) and Server is secured and based on SSL/TLS HTTP connection.
 • Heroku’s physical infrastructure is hosted and managed within Amazon’s secure data centers and utilize the Amazon Web Service (AWS) technology. Amazon continually manages risk and undergoes recurring assessments to ensure compliance with industry standards. Amazon’s data center operations have been accredited under:
  • ISO 27001
  • SOC 1 and SOC 2/SSAE 16/ISAE 3402 (Previously SAS 70 Type II) • PCI Level 1
• FISMA Moderate
• Sarbanes-Oxley (SOX)
 • Powermemo is hosted in Amazon Web Services Ireland region

 • See https://www.heroku.com/policy/security and https://aws.amazon.com/security/

Katso englanninkielinen video (3 min.):Kuinka asiakkaat käyttävät Powermemoa

Haluatko tietää enemmän? Ota yhteyttä»